Experta Solar és ara 1KOMMA5° | 💡 Obtingues fins a 1.000€ de descompte abans del 26/06/2024

Estudi Gratuït
background image

Tràmits i permisos per a instal·lar plaques solars a Catalunya

Tant abans de fer la instal.lació com després, hi ha una sèrie de tràmits i formalitzar permisos per a instal.lar plaques solars a Catalunya que cal gestionar: permisos d'obra, legalització, ajudes i subvencions, etc.
Actualitzat a les
Temps de lectura
4 min

Tràmits i permisos previs per a instal·lar plaques solars

Disseny de la instal·lació fotovoltaica

El disseny d'una instal.lació fotovoltaica ha de fer-lo un tècnic especialitzat. A més, en les instal.lacions menors a 10 kWn serà necessària una memòria tècnica, i un projecte tècnic en les quals superin aquesta potència, tots dos casos amb la signatura d'un/a enginyer/a.

A 1KOMMA5° no subcontractem cap servei i serà el nostre propi equip d'enginyers el que s'encarregui de dissenyar la teva instal.lació i elaborar el projecte tècnic, o memòria tècnica segons sigui procedent. Aquest punt és molt important, en primer lloc, perquè un bon disseny és crucial per a aconseguir un alt rendiment. I, en segon lloc, sense la memòria o projecte tècnic no podràs demanar els permisos corresponents, dels quals parlarem en els següents punts. Des de 1KOMMA5° ens encarregarem també de tramitar tots els permisos per a plaques solars.

La memòria que elaboren els tècnics d'1KOMMA5° inclou: 

 • Titularitat de la instal.lació i agents 

 • Emplaçament i accessos 

 • Bases de disseny 

 • Descripció de la instal.lació i equips principals 

 • Càlculs justificatius 

 • Pressupost d'execució material 

 • Normativa aplicable 

 • Fotografies 

 • Plans 

 • Estudi bàsic d'obra, seguretat i salut 

 • Estudi de gestió de residus

Permís d'obra

Una instal.lació de plaques solars és una obra exterior i, com a tal, requereix un permís d'obra. Segons el municipi de Catalunya on ens trobem pot ser una llicència o un comunicat d'obra. En tots dos casos un tècnic municipal revisarà que la memòria o projecte compleixi amb la normativa urbanística de la zona abans d'aprovar el projecte.

En aquest punt haurem d'abonar les taxes urbanístiques i l'Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO). Però, per sort, la majoria dels municipis contemplen bonificacions en el ICIO i alguns també en les taxes quan es tracta d'instal.lacions fotovoltaiques. Depenent de l'ajuntament la bonificació s'aplicarà en el moment del pagament o una vegada acabada la instal.lació.

Aquest és un altre dels permisos i tràmits per a instal.lar plaques solars a Catalunya del qual no t'hauràs de preocupar si contractes una instal.lació de 1KOMMA5°, perquè ens ocuparem de formalitzar tots els permisos per a plaques solars per tu i preparar la documentació que necessites per a demanar les bonificacions.

Tràmits posteriors a la instal·lació de les teves plaques solars

Hi ha altres tràmits per a instal.lar plaques solars a Catalunya que es duen a terme una vegada ja tens el teu sistema en funcionament.

Tancament d'obra

Una vegada està feta la instal.lació, hem de presentar el certificat final d'obra a l'ajuntament i, depenent del municipi, alguna documentació addicional, com a fotografies de la instal.lació o el document de gestió de residus. El certificat final d'obra ha de signar-lo el tècnic que va fer el projecte o memòria i inclou la data de finalització i la potència instal.lada. A 1KOMMA5° també ens encarreguem d'aquests permisos per a instal.lar plaques solars.

Bonificacions fiscals

Una vegada finalitzada la instal.lació, ens ocuparem de preparar tota la documentació que necessites per a sol.licitar les bonificacions que contempli el teu ajuntament. A més, t'explicarem pas a pas com fer la sol.licitud. En la majoria de municipis de Catalunya, les bonificacions són:

 • Bonificació de l'Impost sobre Béns immobles (IBI): Les bonificacions poden arribar a ser de fins al 50%, i el període d'aplicació de fins a 12 anys, depenent del municipi.

 • Bonificació de l'Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (OCI): Existeixen bonificacions de fins a un 95% del total de l'impost.

 • Bonificació de taxes urbanístiques: Pot arribar a ser de fins al 100%, depenent del municipi.

 • Deducció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): La deducció pot ser de fins al 40% del cost de la instal.lació. No obstant això, cada cas cal estudiar-lo individualment.

Legalització

Un dels últims passos és el procés de legalització de la teva instal.lació, del qual també s'ocuparà el nostre equip. 

La legalització és un altre dels tràmits per a instal.lar plaques solars dels quals tampoc t'hauràs d'ocupar gràcies a l'equip d'1KOMMA5°. A Catalunya aquest procés consta de dues parts: 

Primer, un instal.lador autoritzat ha de realitzar el Certificat d'Instal.lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIE). En aquest document apareixen totes les dades tècniques de la instal.lació i l'instal.lador certifica el seu correcte funcionament. 

Amb aquest certificat inscriurem la instal.lació, en primer lloc, en el Registri d’Instal.lacions Técniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). Posteriorment, la registrarem en el Registri d’Autoconsum de Catalunya (RAC). Per a aquest tràmit per a instal.lar plaques solars l'instal.lador ha d'emplenar una sèrie de documentació.

Canvi de contracte

Ara que estàs produint energia gratis arriba el moment de treure benefici dels excedents que aboquis a la xarxa. Per a això, hauràs de sol.licitar el canvi del teu contracte de llum actual a un d'autoconsum.

Una vegada tramitada la legalització, la Comunitat Autònoma sol notificar-ho a la distribuïdora, que al seu torn ho notifica a la comercialitzadora. Posteriorment, es posarà en contacte amb tu la comercialitzadora per a consultar-te la modalitat de contractació que vols i fer el canvi. Aquest canvi únicament el pot gestionar el titular del contracte.

Per què triar 1KOMMA5° per als tràmits per a instal·lar plaques solars?

A 1KOMMA5° ens encarreguem de tot el relacionat amb la teva instal.lació fotovoltaica, des del seu disseny i instal.lació, fins a la seva legalització. A més, prepararem tota la documentació necessària per a sol.licitar les diferents ajudes i subvencions i només hauràs de presentar-les en l'organisme corresponent, seguint els passos que t'indiquem. Oblida't dels permisos per a instal.lar plaques solars. El nostre propòsit és que, a més de tenir una instal.lació de qualitat, no hagis de preocupar-te tampoc pels tràmits per a instal.lar plaques solars

Vols saber més informació? Demana el teu estudi previ gratuït en la nostra web. 

 Notes:

Abans de sol.licitar qualsevol deducció d'IRPF, consulta la teva situació particular amb el teu gestor/assessor fiscal. Aquesta deducció pot no ser compatible amb altres beneficis fiscals. 

A 1KOMMA5°, per a ajudar en el tràmit, ens encarreguem de preparar tota la documentació,  exceptuant els Certificats d'Eficiència Energètica, encara que et facilitarem el contacte d'un arquitecte extern que els realitza. Els documents els haurà de presentar el propietari en la seva declaració de la renda. 

Per a obtenir informació oficial i actualitzada sobre aquesta deducció, consulta la web de l'Agència Tributària.

contacte

Sol·licita el teu estudi gratis avui