Experta Solar és ara 1KOMMA5°

Estudi Gratuït
background image

Deducció d'IRPF per a plaques solars a Catalunya

A Catalunya, pots desgravar-te fins a un 40% del cost d'instal.lar panells solars. Descobreix com aprofitar aquesta oportunitat fiscal i reduir la teva factura d'energia. Consulta els requisits i passos necessaris per a accedir a aquesta deducció de l'IRPF. Estalvia energia i diners amb l'energia solar!
Actualitzat a les
Temps de lectura
6 min

Pots desgravar-te fins al 40% del preu de la teva instal·lació d'autoconsum

El 5 d'octubre de 2021 es va publicar el Reial decret 19/2021 en el qual es contemplaven diverses mesures per a impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Una de les mesures que contempla aquest decret llei és una modificació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

Concretament, el Decret llei inclou tres noves deduccions de l'IRPF; del 20%, del 40% i del 60%.  

IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques):  És un impost que paguen les persones físiques residents a Espanya o contribuents de les seves rendes obtingudes durant un any natural. Aquest impost tracta d'adaptar-se a les circumstàncies personals i familiars de cada persona.

Qui pot aplicar a la deducció de l'IRPF per la instal·lació de plaques solars?

Per a poder accedir a la deducció de l'IRPF per a plaques solars a Catalunya has de complir els següents requisits: 

 • Ser propietari/ària de l'habitatge: A diferència d'altres deduccions contemplades en el Reial decret, concretament aquesta no poden sol.licitar-la els inquilins, només els propietaris. Això sí, pots fer la instal.lació tant en el teu habitatge habitual, com en la teva segona residència, i en tots dos casos podràs demanar la deducció. 

 • Reduir en un 30% o més l'indicador de consum d'energia primària no renovable o aconseguir una classificació energètica A o B: Per a acreditar-ho hauràs de renovar el Certificat d'Eficiència Energètica. 

Encara que compleixis tots aquests requisits, cal estudiar cada cas individualment. En alguns casos, la deducció de l'IRPF per a plaques solars en 2024 no és compatible amb altres beneficis fiscals que et poden ser més favorables.

Consum d'energia primària no renovable

Escala de classificació energètica d'immobles (A, B, C, D, E, F, G) i indicador de consum d'energia primària no renovable (28.3 E) d'un Certificat d'Eficiència Energètica.

Què és el certificat d'eficiència energètica i com puc aconseguir-lo?

El certificat d'eficiència energètica és un document oficial que ha d'elaborar un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. Aquest certificat inclou informació sobre les característiques energètiques de l'habitatge, com el consum d'electricitat i gas, i determina: 

 • La classificació energètica: El tècnic farà un càlcul simplificat i assignarà a l'immoble una qualificació energètica dins d'una escala de 7 lletres (A,B,C,D,E,F,G) sent la categoria A l'assignada a les propietats més eficients, i la G les menys eficients.  

 • L'indicador de consum d'energia primària no renovable: És una dada numèrica que expressa el valor del consum energètic anual per superfície útil d'energia primària no renovable del conjunt de l'habitatge en kWh/any. 

Per a sol.licitar la deducció de l'IRPF a Hisenda, és necessari presentar un Certificat d'Eficiència Energètica previ a la instal.lació i un altre posterior. 

A 1KOMMA5° tenim un conveni de col.laboració amb una empresa certificadora perquè puguis obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica i consultar tots els dubtes que tinguis respecte a la deducció de l'IRPF per a plaques solars a Catalunya.

Instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum residencial.

Instal.lació fotovoltaica per a l'autoconsum residencial.

Com demano la deducció de l'IRPF per a plaques solars a Catalunya?

Per a accedir a aquest benefici fiscal has de comptar amb un Certificat d'Eficiència Energètica previ amb menys de dos anys d'antiguitat respecte a la data en la qual fas la instal.lació, i un altre posterior. 

Amb aquesta documentació hauràs d'emplenar l'Annex A2 de la teva declaració de la renda, en la qual hauràs d'incloure: 

 • NIF o NIE del propietari 

 • Referència cadastral de l'immoble 

 • Dates dels Certificats d'Eficiència Energètica 

 • Consum d'energia primària no renovable: Aquesta dada apareixerà en els certificats energètics. 

 • Qualificació energètica: Apareix també en els certificats. 

 • Cost de l'obra: Per a poder accedir a la deducció de l'IRPF per a plaques solars és indispensable que ja hagis fet el pagament.

El precio de la luz en españa este 2024

Descobreix com seria la teva instal·lació!

La deducció es calcula sobre el cost total de l'obra que inclou: 

 • Honoraris professionals 

 • Redacció de projectes tècnics 

 • Direcció d'obres 

 • Instal.lació 

 • Equips i materials 

 • Despeses relacionades amb el desenvolupament de la instal.lació, com el Certificat d'Eficiència Energètica 

Per a un habitatge unifamiliar que faci una instal.lació fotovoltaica i compleixi amb tots els requisits que hem esmentat, el percentatge màxim de deducció serà del 40% del cost total de l'obra, amb una base anual màxima de 7.500€.

La deducció de l'IRPF. Incompatible amb altres ajudes i subvencions?

La deducció de l'IRPF per a plaques solars a Catalunya no és compatible amb totes les altres ajudes per a instal.lacions fotovoltaiques. De la base a deduir es descomptaran les quantitats que hagin estat subvencionades a través de programes d'ajudes públiques o vagin a ser-ho. Per això cal estudiar cada cas individualment perquè hem de valorar si ens convé més rebre aquestes ajudes, o accedir a la deducció de l'IRPF. 

D'altra banda, hi ha altres deduccions de l'IRPF per millora energètica, que són incompatibles entre si. Només podràs demanar una deducció de l'IRPF així que, novament, cal valorar quin ens convé més.

Impuls a la transició energètica

L'administració pública cada vegada dona més suport a les energies renovables i la sostenibilitat del parc d'habitatges. Actualment, el 80% del total d'edificis a Catalunya compten amb qualificacions energètiques E, F o G i només un 0,25% té una qualificació energètica A. 

La Unió Europea va marcar un objectiu ambiciós però necessari per a 2050: erradicar per complet les emissions de carboni a l'atmosfera. Encara queda molt per fer per a arribar a aquest objectiu, però sens dubte estem fent passos en ferm cap a un model energètic més sostenible.

contacte

Sol·licita el teu estudi gratis avui