Experta Solar és ara 1KOMMA5° | 💡 Obtingues fins a 1.000€ de descompte abans del 26/06/2024

Estudi Gratuït
Legal

Canal d'Ètica de 1KOMMA5°

Objectiu

El nostre objectiu és fomentar un entorn segur i ètic per a tots els empleats i parts interessades de 1KOMMA5°. El canal ètic proporciona una via confidencial per a informar sobre qualsevol conducta inapropiada, irregularitats o violacions de polítiques dins de l'organització.

Què es pot comunicar?

Brindem l'oportunitat als empleats, proveïdors i clients a denunciar qualsevol comportament que considerin inapropiat o il.legal. Això pot incloure, però no es limita a:

 • Irregularitats financeres o comptable.

 • Discriminació o assetjament.

 • Violacions de polítiques internes.

 • Abús de poder.

 • Conflictes d'interès no revelats.

 • Aspectes mediambientals.

 • Qualsevol altra conducta que afecti negativament l'empresa o els seus empleats.

En el cas de les denúncies, per a garantir que puguem realitzar una recerca eficaç dels fets, recorda que és important incloure una descripció detallada de l'incident (qui, quin, quan, com) i, en la mesura que sigui possible, facilitar evidències justificatives del mateix (per exemple, còpies de documents, captures de pantalla o noms de testimonis) que ens permetin corroborar i contrastar els fets denunciats.

La consulta o denúncia presentada serà remesa a 1KOMMA5°.

Confidencialitat i protecció de l'informant

 • Les denúncies es poden realitzar de manera anònima.

 • La identitat del denunciant es mantindrà confidencial en la mesura permesa per la llei.

 • No es prendran represàlies contra els denunciants de bona fe.

Procediment per a enviar el teu comunicat

 1. Accedeix al canal ètic en la nostra web.

 2. Descriu la situació detalladament.

 3. Proporciona qualsevol evidència rellevant (si és possible).

 4. Envia la comunicació.

Recerca i Seguiment

 • El nostre equip de compliment revisarà tots els comunicats.

 • Es durà a terme una recerca imparcial i confidencial.

 • Es prendran les mesures apropiades segons els resultats de la recerca.

Política de No Tolerància

A 1KOMMA5°, estem compromesos amb la integritat i el respecte en totes les nostres operacions. Per tant, mantenim una política de no tolerància cap a qualsevol forma de represàlia contra aquells que presenten denúncies de bona fe a través del nostre canal ètic.

Entenem la valentia que implica fer una denúncia i reconeixem que els denunciants han de sentir-se segurs i protegits en tot moment. Qualsevol intent de represàlia, sigui directe o indirecte, contra un denunciant serà tractat amb la màxima serietat i resultarà en mesures disciplinàries, que poden incloure la terminació de l'ocupació o la rescissió de contractes amb proveïdors, segons correspongui.

Ens comprometem a mantenir la confidencialitat del denunciant en la mesura permesa per la llei i a garantir que cap individu sofreixi conseqüències adverses com a resultat de fer una denúncia de bona fe. Aquesta protecció s'estén a tots els empleats, proveïdors i clients que utilitzin el nostre canal ètic per a informar sobre comportaments inapropiats o violacions de polítiques.

Qualsevol forma de represàlia o discriminació contra un denunciant serà investigada a fons i es prendran les mesures disciplinàries apropiades contra els responsables. Creiem fermament que un entorn de treball segur i ètic és fonamental per a l'èxit sostenible de la nostra empresa i ens comprometem a mantenir i defensar aquests valors en totes les nostres operacions.

Informació bàsica sobre protecció de dades

ResponsableExperta Energías Renovables SL
FinalitatsGestionar i/o tramitar la denúncia presentada i dur a terme totes les actuacions necessàries per a la deguda recerca dels fets denunciats (el que inclou donar tràmit a qualsevol procediment vinculat als fets com a procediments disciplinaris, judicials o altres).
Base legalObligació legal.
DestinatarisEmpreses i entitats d'Experta Energies Renovables SL. Proveïdors de serveis encarregats de tractament. Administracions Públiques i organismes competents.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, en els termes previstos en la informació addicional.

Consulta la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en: Política de privacitat