Experta Solar és ara 1KOMMA5° | 💡 Obtingues fins a 1.000€ de descompte abans del 26/06/2024

Estudi Gratuït
background image

Els beneficis mediambientals de l'energia solar

Hi ha dos motius principals pels quals les llars i els negocis es passen a l'energia solar: Els beneficis econòmics i els beneficis mediambientals. En altres entrades, hem cobert detalladament els beneficis econòmics dels sistemes fotovoltaics. En aquest article, ens centrem en l'altre vessant i t'expliquem quins són els beneficis mediambientals de l'energia solar.
Actualitzat a les
Temps de lectura
4 min

1. Redueix l'impacte de la contaminació i els gasos d'efecte d'hivernacle

L'electricitat convencional prové de combustibles fòssils com el carbó, el petroli o el gas natural. Aquest tipus de combustibles d'ús massiu en les societats actuals, són una de les majors causes de la contaminació mediambiental que sofreix el planeta.

La crema de combustibles fòssils implica la generació dels coneguts gasos d'efecte d'hivernacle (principalment CO₂), els quals contribueixen a augmentar les temperatures i a accelerar el canvi climàtic. És una de les principals causes a escala mundial de l'escalfament global.

La generació d'energia solar no emet gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera, per la qual cosa no contribueix a l'escalfament del planeta. Encara que cal tenir present que durant el transport de materials sí que es generen emissions, aquestes són significativament menors a les quals genera l'electricitat obtinguda de manera convencional i altres fonts d'energia renovables.

De fet, actualment, l'energia solar és l'energia renovable més eficient en la lluita contra el canvi climàtic. Es calcula que per cada llar que utilitza energia solar s'eviten aproximadament 3 tones anuals d'emissions de CO₂. A més, si es compara l'energia solar amb altres fonts d'energia renovables, s'observa que l'empremta de carboni que deixa sobre el planeta és 14 vegades menor que la d'altres energies renovables. Aquestes dades inclouen tant les emissions produïdes durant el procés d'elaboració de les plaques solars, com en l'obtenció dels materials per a la seva fabricació i durant el transport.

Així, en utilitzar energia solar, es pot reduir la demanda de combustibles fòssils, limitar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i reduir la petjada de carboni. De fet, la instal.lació d'un sistema d'energia solar en una sola casa té un efecte mesurable sobre el medi ambient. Com a mostra d'això, prenguem com a exemple una de les nostres instal.lacions en Sant Cugat del Vallès. L'orientació d'aquest habitatge fa que tingui alguns dies més assolellats i altres més ennuvolats. Compta amb un total de 19 plaques amb potència 8,55 kWp. En aquesta casa, passar-se a l'energia solar ha suposat la reducció de +5.100 kg d'emissions de CO₂, la qual cosa equivaldria a plantar al voltant de 255 arbres durant cada any de vida útil de la instal.lació.

2. Redueix l'explotació de zones naturals

L'energia solar ajuda al medi ambient

Perquè l'electricitat tradicional generada per combustibles fòssils funcioni, ha d'haver-hi un treball previ d'extracció de recursos. Un procés que implica la transformació d'ecosistemes en grans àrees, un augment de l'erosió de la terra i la fragmentació d'hàbitats naturals. Això implica la pèrdua d'espècies i espais naturals en diversos punts del planeta.

D'una banda, amb la instal.lació de plaques d'energia solar, s'evita la degradació ecològica derivada de l'extracció del petroli, carbó o gas natural. D'aquesta manera, es conserven entorns naturals i la biodiversitat d'espècies que es troben en aquests llocs.

D'altra banda, cal tenir en compte que el subministrament de materials i la producció de plaques solars genera residus i una certa contaminació. El que té de bo la tecnologia fotovoltaica és que el 85% dels materials que componen un panell solar són reciclables: les plaques estan formades per aproximadament un 75% de vidre i un 9% d'alumini, que són materials fàcilment reutilitzables. La resta, correspon a plàstics (15%) i en molt petita mesura també hi ha metalls no reutilitzables, però molt contaminants si no es gestionen de manera adequada. De totes maneres, encara tenint en compte aquesta fracció de materials no reciclables, l'energia solar continua sent més respectuosa amb el mitjà que l'electricitat generada de manera convencional.

A més, amb la ràpida expansió de la tecnologia solar, ha incrementat l'interès pel reciclatge de plaques solars i, en l'actualitat, s'estan investigant multitud de tècniques per a facilitar la reutilització d'aquests materials i reduir, encara més, el seu impacte ambiental.

3. Millora la qualitat de l'aire local i beneficia la salut

Un dels principals beneficis de l'energia solar és que redueix la contaminació de l'aire localment. Segons l'estudi "Energy, Economic, and Environmental Benefits of the Solar America Initiative" publicat per National Renewable Energy Laboratory, l'ús d'energia solar disminueix l'emissió d'òxids nitrosos, diòxid de sofre i altres partícules perjudicials per a la salut de les persones. A més dels beneficis mediambientals, en els llocs on s'usa l'energia solar ha millorat la salut de la població de la zona, reduint-se conseqüentment els problemes respiratoris i cardiovasculars, com per exemple la bronquitis crònica.

Com es pot veure, en l'actualitat, l'autoconsum d'energia fotovoltaica és l'opció energètica més amigable amb el medi ambient. Les plaques solars representen una forma d'energia gratuïta, fàcil i abundant. De fet, si es pogués capturar tota l'energia solar que arriba al planeta en una hora, tindríem tota l'energia que el món utilitza en un any sencer.

A més, donada la ràpida evolució d'aquesta manera d'energia, s'estan produint contínues innovacions tecnològiques en els panells que fan que augmenti la seva eficiència, la vida útil de les instal.lacions i que s'evolucioni cap a un panell compost de materials 100% renovables.

Cada vegada són més les llars que trien fer la transició energètica reduint la petjada de carboni i actuant de manera sostenible per al planeta i les persones.

A més, el canvi a l'energia solar suposa un gran estalvi econòmic, reduint fins al 60% les factures de la llum. I això sense considerar les ajudes i subvencions. Suma't al canvi de la sostenibilitat i l'estalvi.

contacte

Sol·licita el teu estudi gratis avui